Izvedbeni predmetniki
Kmetijsko podjetniški tehnik SSI
Okoljevarstveni tehnik SSI

Gospodar na podeželju SPI
Cvetličar SPI
Gastronom hotelir SPI

Hortikulturni tehnik PTI
Kmetijsko podjetniški tehnik PTI


Pomočnik v biotehniki in oskrbi NPI
Pomočnik v biotehniki in oskrbi NPI