Projekti:

Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo


Kakovost

Izjava o kakovosti

Samoevalvacijsko poročilo 2008/09

Samoevalvacijsko poročilo 2009/10

Samoevalvacijsko poročilo 2010/11

Letno poročilo komisije za kakovost za šolsko leto  2012/13

Letno poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2013/14