PRAKTIČNI POUK

Dijaki pridobljena teoretična znanja dopolnijo in utrdijo pri praktičnem pouku. Vsebine praktičnega pouka izvajamo v skladu z učnimi načrti  posameznega modula in pri tem upoštevamo nujno povezanost teoretičnih in  praktičnih vsebin.

Vsebine iz poljedelstva in kmetijskega strojništva, del živinoreje ter dopolnilne dejavnosti izvajamo na šolskem posestvu v Turnišču, vsebine sadjarstva in vinogradništva, kletarstva, kuhanja in strežbe ter vzdrževanja prostorov pa v šolskem domu na Grajenščaku. Praktični pouk hortikulture in cvetličarstva dijaki opravljajo na šolskem vrtu v Turnišču in v cvetličarski delavnici.

Pri izvajanju vsebin iz živinoreje imamo kar nekaj težav, saj še nimamo lastnega hleva. Zato smo toliko bolj hvaležni kmetijam, ki nam omogočijo, da naši dijaki     praktični pouk živinoreje opravijo pri njih. Na šolskem posestvu Turnišče je obnovljen hlev za konje, tako da lahko v celoti izvedemo modul s področja konjereje. Vsebine iz okoljevarstva dopolnjujemo s strokovnimi ogledi.

Dijake na različne lokacije praktičnega pouka vozimo s šolskim kombijem.

V programih gospodar na podeželju in kmetijsko podjetniški tehnik opravijo dijaki tudi varno delo in praktične vožnje s traktorjem ter izpit za traktor.

V prenovljenih programih se dijaki v določenih terminih preselijo iz šolskih klopi v konkreten delovni proces, ki ga imenujemo PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V  DELOVNEM PROCESU - PUD.  Izvajalci PUD morajo imeti potrebne materialne in kadrovske pogoje za izvajanje strokovnih vsebin v skladu z izobraževalnimi moduli. Izvajalci PUD so lahko tudi vse biotehniške šole, ki imajo šolsko posestvo. Dogovor za učno mesto pri delodajalcu lahko sklene dijak skupaj s starši ali pa organizator PUD na šoli.  

 Z delodajalci šola sklene Pogodbo za praktično usposabljanje z delom, izpiše obrazec, s katerim urejamo zavarovanje dijakov v času PUD in obrazec, ki velja kot potrdilo ob koncu opravljenega PUD  in ga potrdi mentor v podjetju. 

Če je delodajalec šola, se sklene Pogodba za praktično usposabljanje z delom med šolo in dijakom.

V okviru praktičnega pouka organiziramo tudi strokovne ekskurzije, oglede razstav, sejmov, kjer se dijaki seznanijo s specialnimi vsebinami in posebnostmi v kmetijstvu, vrtnarstvu, cvetličarstvu, hortikulturi in okoljevarstvu.


Razpored PUD-a  za šolsko  leto  2018/2019

     

ODDELEK

OD

DO

Število ur

1. b gospodar na podeželju

15.4.2019

14.6.2019

304

1. b cvetličar

15.4.2019

14.6.2019

304

1. b gastronom/hotelir

15.4.2019

14.6.2019

304

2. b gospodar na podeželju

4.9.2018

31.10.2018

304

2. b cvetličar

4.9.2018

31.10.2018

304

2. c gastronom/ hotelir

4.3.2019

26.4.2019

304

3. b cvetličar

4.9.2018

31.10.2018

304

3. b gospodar na podeželju

4.9.2018

31.10.2018

304

3. c gastronom/ hotelir

4.9.2018

30.11.2018

468

2. a okoljevarstveni tehnik

3.5.2019

30.5.2019

152

3. a kmetijsko podjetniški tehnik

1.4.2019

30.4.2019

152

3. a okoljevarstveni tehnik

1.4.2019

30.4.2019

152

4. d hortikulturni tehnik

3.6.2019

14.6.2019

76

4. d kmetijsko podjetniški tehnik

3.6.2019

14.6.2019

76

1. č pomočnik v biotehniki in oskrbi

4.3.2019

30.3.2019

152IMG_3282
img_1536