Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Dijaki arrow Dijaška skupnost
Dijaki Natisni E-pošta
 
DIJAŠKA SKUPNOST

Dijaško skupnost sestavljajo predstavniki razrednih skupnosti. Vodi jo predsednik, ki ga vsako leto znova na prvi seji izvolijo in potrdijo predstavniki. Pri delu jim pomaga mentorica. Dijaška skupnost dijake usmerja pri delu, jim pomaga pri reševanju morebitnih težav in  se zavzema za njihove interese.
Dijaki v okviru dijaške skupnosti sodelujejo na različnih prireditvah, ki jih organizira šola ali Dijaška skupnost Slovenije. Dijaška skupnost preko svojega predstavnika deluje tudi v Svetu zavoda Šolski center Ptuj..

Šolsko skupnost dijakov na naši šoli v tem šolskem letu vodijo:

1. Nejc Pevec, 3. a – predsednik, predstavnik dijakov v svetu zavoda

2. člani -  predstavniki razrednih skupnosti

·        Program dela dijaške skupnosti: 

·    organizacija sestankov v skupnosti dijakov;

 ·    zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z vodstvom šole in učitelji, zbiranje predlogov in pritožb ter njihovo posredovanje vodstvu šol;

·    reševanje problematike, ki nastaja pri organizaciji pouka in praktičnega pouka;

·    sodelovanje na sestankih dijaškega parlamenta Slovenije v Mariboru in Ljubljani ter poročanje o dogovorih na sestankih ostalim dijakom;

·    skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov;

·    predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu;

·    sodelovanje na različnih prireditvah, kot so: kviz Mladi in kmetijstvo, srečanje kmetijskih in živilskih šol Slovenije, sodelovanje na razstavi Dobrote slovenskih kmetij, Flora Celje;

·   sodelovanje dijakov na tekmovanjih;

·    pomoč pri organizaciji zaključne slovesnosti na Grajenščaku, sodelovanje na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni ter ogledi različnih sejmov in razstav;

·    sodelovanje pri izvedbi prednovoletne prireditve šole;

·    sodelovanje pri izdaji šolskega glasila;

 ·    sodelovanje pri pripravi šolskih radijskih oddaj,


 ·   sodelovanje pri izbiri naj dijaka šole.


 
PREDSTAVNIKI DIJAKOV RAZREDNIH SKUPNOSTI

 

RAZRED

IME IN PRIIMEK

1. a

Timotej Krajnc

1. b

Frlež Maja

1. c

Andreja Plošinjak

1. č

Mendaš Janja 

2. a

Blaž Žitnik

2. b

Luka Mlakar

2. č

Tadej Kuhar

3.a

Nejc Pevec

3.b

Matjaž Muršec

4.a

Aljaž Krabonja

4.d

Matija Turk

5.d

Žan Korošec