Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Katalogi odprtega kurikula
Katalogi odprtega kurikula Natisni E-pošta

Odprti kurikulum je dobrodošla novost v srednješolskih prenovljenih programih, saj omogoča, da šola v dogovoru s socialnimi partnerji ponudi dijakom dodatno znanje v obliki strokovnih modulov, ki omogočajo širšo in poglobljeno strokovno usposobljenost ali pa pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije, pa tudi doseganje dodatnih splošnoizobraževalnih ciljev.

Strokovne module odprtega kurikuluma je šola izbrala med že pripravljenimi katalogi znanj za izbirne strokovne module, nekaj pa jih je pripravila sama. Katalogi znanj odprtega kurikula, ki smo jih pripravili in potrdili na svetu zavoda so objavljeni v nadaljevanju.


Priprava jedi in strežba (NPI)

Katalog OK Kmetijska mehanizacija (PTI)

Katalog OK Predelava mesa na kmetiji PMK (SPI, SSI)

KZ Pridelava vrtnin in zelišč PVZ (PTI)

Katalog OK Pridelava vrtnin in zelišč PVZ (PTI)

Katalog OK Tehnologije v živinoreji TVŽ (PTI)

Predelava sadja (SPI, PTI)

Sodobna prehrana katalog (SPI)

Uporabna matematika (SSI)Osnove angleščine (NPI)

Računalništvo v biotehniki (SSI)

Strokovna terminologija v tujem jeziku (SSI)

Predelava vrtnin, sadja in zelišč (SPI)

Računalništvo v biotehniki 25 ur (SSI)