Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Izobraževalni programi arrow Gastronom hotelir SPI
Gastronom hotelir SPI Natisni E-pošta

V izobraževalnem programu gastronmske in hotelske storitve dijaki pridobijo splošna znanja, pri strokovnih  modulih  pa se naučijo:

  • osebne urejenosti in urejenosti delovnega mesta,
  • tehnologije priprave hrane;
  • ravnanja s surovimi in toplotno obdelanimi živili;
  • postrežbe jedi in pijač;
  • pravil lepega vedenja, estetike in poslovnega komuniciranja;
  • svetovanja gostu pri izbiri jedi in pijač;
  • načrtovanja in organizacije lastnega dela.
img_0594


Del praktičnega izobraževanja poteka v delovnem procesu pri delodajalcu kot usposabljanje z delom.  

img_0591
dsc05699

 

Izobraževanje traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. 

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine in z izdelkom oziroma storitvijo ter zagovorom.


Možnosti zaposlitve

Gastronom hotelir se lahko zaposli kot kuhar, natakar oz. oskrbnik v manjših ali večjih gostinskih podjetjih, hotelih, restavracijah, gostiščih, penzionih, obratih družbene prehrane ali na turističnih kmetijah.

 

dsc05086
dsc05854
   

 

Nadaljnja pot izobraževanja

Po končanem srednje poklicnem izobraževanju se dijaki lahko vpišejo v poklicno-tehniške programe: gastronomija, živilsko prehranski tehnik ali kmetijsko podjetniški tehnik.


SHEMA PREDMETNIKA: gastronomske in hotelske storitve  SPI

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Umetnost

Športna vzgoja

Matematika

Naravoslovje

Tuji jezik

Družboslovje

Strokovni moduli - obvezni

Osnove v gostinstvu

Komuniciranje in poslovanje

Strokovni moduli - izbirni

Priprava posameznih skupin jedi

Postrežba rednih obrokov

Slovenske narodne jedi

Eko turizem

Peka peciva

 

Moduli odprtega kurikula: priprava rednih obrokov, postrežba pijač, sodobna prehrana, sodobni trendi v prehrani, dekoracija, slovenska vina

Praktično izobraževanje v šoli (praktični pouk)

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (praktično usposabljanje z delom)

Interesne dejavnosti