Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran
Šolska svetovalna služba Natisni E-poštaŠolska svetovalka je gospa Veronika Leskovar, univ. dipl. psiholog.

Deluje v prostoru 222 v Šolskem centru Ptuj.


 • telefon:  02 787 17 34
 • e-mail:   E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 Oglasite se lahko, če:

 • potrebujete informacije o izobraževanju na naši šoli ali po končanem katerem koli programu Biotehniške šole;
 • imate vprašanja, dileme glede šole ali svoje poklicne poti;
 • imate težave z učenjem;
 • potrebujete pomoč pri reševanju osebnih stisk;
 • potrebujete pomoč pri vpisu v srednješolsko, višješolsko ali visokošolsko izobraževanje;
 • ne veste, kako bi rešili nastali medosebni konflikt,…?

 

POMNI:

 • Problemi so izzivi in nastanejo za to, da jih rešujemo.
 • Če odlašamo z reševanjem problema, se le-ta povečuje.
 • Ko delimo težavo z nekom, se ta hitro zmanjša ali pa prej pridemo do rešitve.

 

 

V programskih smernicah za šolsko svetovalno službo je zapisano:

...«Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vzgojno

izobraževalni ustanovi kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja«.

Kot svetovalna delavka načrtujem, spremljam in evalviram delo šole in šolskega svetovalnega dela, opravljam

razvojno - analitične naloge, svetujem dijakom, učiteljem, delam s starši, in se strokovno izpopolnjujem ter opravljam

druge naloge.

V praksi so naloge tudi drugačne: pogosto sem kot šolska svetovalna delavka razcepljena med številnimi neodložljivimi

delovnimi nalogami, ki v toku dneva zahtevajo zelo različne, zahtevne in psihično obremenjujoče strokovne

odločitve ter razpoloženja. Gre za  skupinsko  delo v razredu in za individualno svetovanje, ki zahteva reševanje različnih

osebnostnih stisk v različnih situacijah.  

Prav tako izvajam skupinska svetovanja za dijake, starše, učitelje. Veliko časa vzame tudi urejanje dokumentacije in

različnih evidenc ter strokovno izpopolnjevanje. Umetnost je na kratko povedati, kaj vse šolska svetovalna

služba počne v šolskem letu.

Program dela šolske svetovalne službe je zapisan v Letnem delovnem načrtu šole.


Tukaj je le nekaj glavnih nalog, ki jih opravljam:

 • vpis nove generacijo dijakov in dijakinj prvega letnika in oblikovanje oddelkov;
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi razrednih motivacijskih ur za 1. letnike;
 • koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi dijaki in dijakinjami;
 • skupaj z razredniki in razredničarkami bomo pripravili in izvajali razredne ure, roditeljske sestanke, individualizirane programe;
 • skušala bom reševati trenutne stiske dijakov in dijakinj, profesorjev in profesoric,
 • z dijaki in dijakinjami zaključnih letnikov bom bolj pogosto sodelovala zaradi svetovanja o nadaljnjem šolanju oziroma
 • načrtovanju  kariere,
 • sodelovala bom pri pripravi informativnega dne,
 • neštetokrat bom odgovarjala na telefon,
 • pogosto se moram ukvarjati z raznimi evidencami in statistiko,…