Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Praktični pouk
PRAKTIČNI POUK Natisni E-pošta

Dijaki pridobljena teoretična znanja dopolnijo in utrdijo pri praktičnem pouku. Vsebine praktičnega pouka izvajamo v skladu z učnimi načrti  posameznega modula in pri tem upoštevamo nujno povezanost teoretičnih in  praktičnih vsebin.

Vsebine iz poljedelstva in kmetijskega strojništva, del živinoreje ter dopolnilne dejavnosti izvajamo na šolskem posestvu v Turnišču, vsebine sadjarstva in vinogradništva, kletarstva, kuhanja in strežbe ter vzdrževanja prostorov pa v šolskem domu na Grajenščaku. Praktični pouk hortikulture in cvetličarstva dijaki opravljajo na šolskem vrtu v Turnišču in v cvetličarski delavnici.

Pri izvajanju vsebin iz živinoreje imamo kar nekaj težav, saj še nimamo lastnega hleva. Zato smo toliko bolj hvaležni kmetijam, ki nam omogočijo, da naši dijaki     praktični pouk živinoreje opravijo pri njih. Na šolskem posestvu Turnišče je obnovljen hlev za konje, tako da lahko v celoti izvedemo modul s področja konjereje. Vsebine iz okoljevarstva dopolnjujemo s strokovnimi ogledi.

Dijake na različne lokacije praktičnega pouka vozimo s šolskim kombijem.

V programih gospodar na podeželju in kmetijsko podjetniški tehnik opravijo dijaki tudi varno delo in praktične vožnje s traktorjem ter izpit za traktor.

V prenovljenih programih se dijaki v določenih terminih preselijo iz šolskih klopi v konkreten delovni proces, ki ga imenujemo PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V  DELOVNEM PROCESU - PUD.  Izvajalci PUD morajo imeti potrebne materialne in kadrovske pogoje za izvajanje strokovnih vsebin v skladu z izobraževalnimi moduli. Izvajalci PUD so lahko tudi vse biotehniške šole, ki imajo šolsko posestvo. Dogovor za učno mesto pri delodajalcu lahko sklene dijak skupaj s starši ali pa organizator PUD na šoli.  

 Z delodajalci šola sklene Pogodbo za praktično usposabljanje z delom, izpiše obrazec, s katerim urejamo zavarovanje dijakov v času PUD in obrazec, ki velja kot potrdilo ob koncu opravljenega PUD  in ga potrdi mentor v podjetju. 

Če je delodajalec šola, se sklene Pogodba za praktično usposabljanje z delom med šolo in dijakom.

V okviru praktičnega pouka organiziramo tudi strokovne ekskurzije, oglede razstav, sejmov, kjer se dijaki seznanijo s specialnimi vsebinami in posebnostmi v kmetijstvu, vrtnarstvu, cvetličarstvu, hortikulturi in okoljevarstvu.


Razpored PUD-a  za šolsko  leto  2016/2017

 

ODDELEK

OD

DO

Število ur

1. b (gospodar na podeželju)

18. 4. 2017

16. 6. 2017

304

1. b (cvetličar)

18. 4. 2017

16. 6. 2017

304

1. b (gastronom/hotelir)

3. 4. 2017

16. 6. 2017

380

2. b (gospodar na podeželju)

1. 3. 2017

26. 4. 2017

304

2. b (cvetličar)

1. 3. 2017

26. 4. 2017

304

2. c (gastronom/ hotelir)

2. 9. 2016

15. 1. 2017

706

3. b (cvetličar)

2. 9. 2016

28. 10. 2016

304

3. b (gospodar na podeželju)

2. 9. 2016

28. 10. 2016

304

2. a (okoljevarstveni tehnik)

22. 5. 2017

16. 6. 2017

152

3. a (kmetijsko podjetniški tehnik)

6. 3. 2017

31. 3. 2017

152

3. a (okoljevarstveni tehnik)

6. 3. 2017

31. 3. 2017

152

4. d (hortikulturni tehnik)

9. 6. 2017

22. 6. 2017

76

4. d (kmetijsko podjetniški tehnik)

9. 6. 2017

22. 6. 2017

76

 

 


 
IMG_3282
img_1536