Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Dijaki arrow Praktični pouk
Praktični pouk Natisni E-pošta

Dijaki pridobljena teoretična znanja dopolnijo in utrdijo pri praktičnem pouku. Vsebine praktičnega pouka izvajamo v skladu z učnimi načrti  posameznega modula in pri tem upoštevamo nujno povezanost teoretičnih in  praktičnih vsebin.

Vsebine iz poljedelstva in kmetijskega strojništva, del živinoreje ter dopolnilne dejavnosti izvajamo na šolskem posestvu v Turnišču, vsebine sadjarstva in vinogradništva, kletarstva, kuhanja in strežbe ter vzdrževanja prostorov pa v šolskem domu na Grajenščaku. Praktični pouk hortikulture in cvetličarstva dijaki opravljajo na šolskem vrtu v Turnišču in v cvetličarski delavnici.

Pri izvajanju vsebin iz živinoreje imamo kar nekaj težav, saj še nimamo lastnega hleva. Zato smo toliko bolj hvaležni kmetijam, ki nam omogočijo, da naši dijaki     praktični pouk živinoreje opravijo pri njih. Na šolskem posestvu Turnišče je obnovljen hlev za konje, tako da lahko v celoti izvedemo modul s področja konjereje. Vsebine iz okoljevarstva dopolnjujemo s strokovnimi ogledi.

Dijaki se na različne lokacije praktičnega pouka vozijo z javnim avtobusnim prevozom.

V programih gospodar na podeželju in kmetijsko podjetniški tehnik opravijo dijaki tudi varno delo in praktične vožnje s traktorjem ter izpit za traktor.

V prenovljenih programih se dijaki v določenih terminih preselijo iz šolskih klopi v konkreten delovni proces, ki ga imenujemo PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V  DELOVNEM PROCESU - PUD.  Izvajalci PUD morajo imeti potrebne materialne in kadrovske pogoje za izvajanje strokovnih vsebin v skladu z izobraževalnimi moduli. Izvajalci PUD so lahko tudi vse biotehniške šole, ki imajo šolsko posestvo. Dogovor za učno mesto pri delodajalcu lahko sklene dijak skupaj s starši ali pa organizator PUD na šoli.  

 Z delodajalci šola sklene Pogodbo za praktično usposabljanje z delom, izpiše obrazec, s katerim urejamo zavarovanje dijakov v času PUD in obrazec, ki velja kot potrdilo ob koncu opravljenega PUD  in ga potrdi mentor v podjetju. 

Če je delodajalec šola, se sklene Pogodba za praktično usposabljanje z delom med šolo in dijakom.

V okviru praktičnega pouka organiziramo tudi strokovne ekskurzije, oglede razstav, sejmov, kjer se dijaki seznanijo s specialnimi vsebinami in posebnostmi v kmetijstvu, vrtnarstvu, cvetličarstvu, hortikulturi in okoljevarstvu.


Razpored PUD-a  za šolsko  leto  2020/2021

 

ODDELEK

OD

DO

Št. ur

1. b gospodar na podeželju

19. 4. 2021

18. 6. 2021

304

1. b cvetličar

19. 4. 2021

18. 6. 2021

304

1. b gastronom/hotelir

19. 5. 2021

18. 6. 2021

304

2. b gospodar na podeželju

2. 9. 2020

31. 10. 2019

304

2. b cvetličar

2. 9. 2020

31. 10. 2020

304

2. c gastronom/ hotelir

2. 9. 2020

31. 10. 2020

304

3. b cvetličar

2. 9. 2020

31. 10. 2020

304

3. b gospodar na podeželju

2. 9. 2020

31. 10. 2020

304

3. b gastronom/ hotelir

2. 9. 2020

 4. 12. 2020

494

3. a kmetijsko podjetniški tehnik

24. 5. 2021

18. 6. 2021

152

3. a okoljevarstveni tehnik

24. 5. 2021

18. 6. 2021

152

4. d kmetijsko podjetniški tehnik

7. 6. 2021

18. 6. 2021

76

1. č in 2. č pomočnik v biotehniki in oskrbi

29. 3. 2021

23. 4. 2021

152

  

IMG_3282
img_1536