Skip to content
Poklicna matura Natisni E-pošta


Koledar poklicne mature 2018 (RIC, Državni izpitni center)


Okvirni koledar opravljanja poklicne mature 2018/2019


Šolska maturitetna komisija za šol. leto 2018/2019

V skladu z 11. členom Pravilnika o poklicni maturi je ravnatelj, Marjan Horvat, dne 1. 9. 2018, imenoval ŠMK za poklicno maturo v sestavi:

Predsednik

Marjan Horvat

Namestnica predsednika

Mag. Gabrijela Plateis

Tajnica

Marija Ban

Članici

Jerica Korpar, Andreja MlakarPoklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

  • je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo,
  • daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Predmeti skupnega dela poklicne mature (obvezni za vse kandidate) so:

  • slovenščina,
  • temeljni strokovno-teoretični predmet  (kmetijstvo, okoljevarstvo, hortikultura).

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so:

  • matematika ali tuji jezik,
  • četrti predmet (izdelek oz. storitev in zagovor).


Pogoji za opravljanje poklicne mature

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

  • uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
  • uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
  • opravil mojstrski izpit.

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravil zaključni letnik.


Splošni uspeh pri poklicni maturi


Kandidat opravi poklicno maturo, če pri vseh maturitetnih izpitih doseže pozitivno oceno.

Splošni uspeh je izražen v točkah in predstavlja seštevek doseženih ocen pri posameznih predmetih. Pri prvem predmetu poklicne mature lahko kandidat doseže pozitivne ocene 2–8, pri ostalih predmetih pa 2–5, kar pomeni, da je najvišji možni uspeh 23 točk (1 x 8 + 3 x 5 točk).

Kandidat opravi poklicno maturo z izjemnim uspehom, če doseže ali preseže število točk, ki jih za posamezno leto določi Državna komisija za poklicno maturo. Doslej so morali t.i. »zlati maturanti« za spričevalo s pohvalo doseči vsaj 22 točk.


Načelo pogojno pozitivne ocene


Za opravljeno poklicno maturo mora kandidat pri vseh predmetih doseči vsaj oceno zadostno (2). Ne glede na to pa je kandidat pri predmetu, pri katerem je dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za zadostno oceno, pri tem predmetu ocenjen z oceno zadostno (2), če je pri vseh ostalih predmetih dosegel najmanj oceno dobro (3).

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI PRI PISNIH IZPITIH

V izpitni prostor ni dovoljeno vnašati mobilnih telefonov in ročnih ur.

SLOVENŠČINA

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik.

MATEMATIKA

Dovoljeni pripomočki pri pisnem izpitu so: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir.

Izpitna pola vsebuje tudi formule, s katerimi si kandidat lahko pomaga pri reševanju nalog. Pri konstrukcijskih  nalogah je treba uporabljati geometrijsko orodje. Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vmesnimi računi in sklepi.

TUJI JEZIK. ANGLEŠČINA OZ. NEMŠČINA

Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, slovar.

DRUGI PREDMET POKLICNE MATURE

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, žepno računalo.

  Tajnica ŠMK:

Marija Ban, univ. dipl. inž. agr.


Predsednik ŠMK:

Marjan Horvat, univ. dipl. inž. agr. eko.


Kontaktna oseba za vprašanja povezana s poklicno maturo

Z vprašanji se obrnite na tajnico poklicne mature Marijo Ban, univ. dipl. inž. agr.

Govorilne ure:  vsak prvi  četrtek od 16.30 do 17. 30;

telefon: 02 787 713;  e-mail: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript