Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Dijaki arrow Poklicna matura
Poklicna matura 2020/21 Natisni E-poštaObrazci


Predprijava k poklicni maturi


Prijava k poklicni maturi


Obrazec odjava od poklicne mature


Predprijava k maturitetnemu predmetu splošne mature


Prijava k maturitetnemu predmetu splošne mature


Odjava od splošne mature - 5. predmetKoledar poklicne mature (RIC, Državni izpitni center)

 

Poklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

  • - je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo,
  • - daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Predmeti skupnega dela poklicne mature (obvezni za vse kandidate) so:

  • - slovenščina,
  • - temeljni strokovno-teoretični predmet  (kmetijstvo, okoljevarstvo, hortikultura).

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so:

  • - matematika ali tuji jezik,
  • - četrti predmet (izdelek oz. storitev in zagovor).

 Šolska maturitetna komisija za šol. leto 2020/2021

V skladu z 11. členom Pravilnika o poklicni maturi je v. d. ravnateljica mag. Cvetka Pintar, dne 3. 9. 2020, imenovala  ŠMK za poklicno maturo v sestavi:

Predsednica

Mag. Gabrijela Plateis

Namestnica predsednice

Mag. Cvetka Pintar

Tajnica

Marija Ban

Članici

Ida Obran, Martina Šegula

Mandat ŠMK traja  od 1. novembra 2020 do 31. oktobra 2021.

Pogoji za opravljanje poklicne mature

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

  • - uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
  • - uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • - zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
  • - opravil mojstrski izpit.

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravil zaključni letnik.

Zimski izpitni rok v šolskem letu 2020/2021

 

3. december 2020

zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

22. januar 2021

zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov

28. januar 2021

zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

 PISNI IZPITI 

1. februar 2021

slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

2. februar 2021

matematika, angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot tuji in drugi jezik

3. februar 2021

2. predmet poklicne mature

USTNI IZPITI in 4. predmet

od 3. do 13. februarja 2021

3. marec 2021

seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

6. marec 2021

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoliSpomladanski izpitni rok v šolskem letu 2020/2021


30. september 2020

rok za oddajo predprijav za 5. predmet  pri tajniku ŠMK SM

15. november 2020

zadnji rok za oddajo predprijav k poklicni maturi, oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP

30. marec 2021

zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

19. maj 2021

zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

25. maj 2021

zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

 PISNI IZPITI 

29. maj 2021

angleščina

31. maj  2021

slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

5. junij 2021

matematika

8. junij 2021

nemščina

10. junij 2021

2. predmet poklicne mature

14. junij 2021

slovenščina kot drugi jezik (italijanščina ali madžarščina)

USTNI IZPITI  in 4. predmet

od 14. do 23. junija 2021

Opomba: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature šola lahko le izjemoma organizira ustne izpite 5. junija in 12. junija 2021.

7. julij 2021

seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

10. julij 2021

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli


Jesenski izpitni rok v šolskem letu  2020/2021

 

8. julij 2021

zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

14. avgust  2021

zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi  iz upravičenih razlogov

20. avgust 2021

zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

 PISNI IZPITI 

24. avgust 2021

slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

25. avgust 2021

matematika

27. avgust 2021

angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik,  italijanščina kot tuji in drugi jezik

31. avgust 2021

2. predmet poklicne mature

USTNI IZPITI in  4. predmet

 od 24. avgusta do 3. septembra  2021

9. september 2021

seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2021

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

Splošni uspeh pri poklicni maturi

Kandidat opravi poklicno maturo, če pri vseh maturitetnih izpitih doseže pozitivno oceno.
Splošni uspeh je izražen v točkah in predstavlja seštevek doseženih ocen pri posameznih predmetih. Pri prvem predmetu poklicne mature lahko kandidat doseže pozitivne ocene 2–8, pri ostalih predmetih pa 2–5, kar pomeni, da je najvišji možni uspeh 23 točk (1 x 8 + 3 x 5 točk).

Kandidat opravi poklicno maturo z izjemnim uspehom, če doseže ali preseže število točk, ki jih za posamezno leto določi Državna komisija za poklicno maturo. Doslej so morali t.i. »zlati maturanti« za spričevalo s pohvalo doseči vsaj 22 točk.

Načelo pogojno pozitivne ocene

Za opravljeno poklicno maturo mora kandidat pri vseh predmetih doseči vsaj oceno zadostno (2). Ne glede na to pa je kandidat pri predmetu, pri katerem je dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za zadostno oceno, pri tem predmetu ocenjen z oceno zadostno (2), če je pri vseh ostalih predmetih dosegel najmanj oceno dobro (3).

DOVOLJENI PRIPOMOČKI PRI PISNIH IZPITIH

V izpitni prostor ni dovoljeno vnašati mobilnih telefonov in ročnih ur.

SLOVENŠČINA

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik.

MATEMATIKA

Dovoljeni pripomočki pri pisnem izpitu so: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo in geometrijsko orodje.

Izpitna pola vsebuje tudi formule, s katerimi si kandidat lahko pomaga pri reševanju nalog. Pri konstrukcijskih  nalogah je treba uporabljati geometrijsko orodje. Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vmesnimi računi in sklepi.

TUJI JEZIK: ANGLEŠČINA OZ. NEMŠČINA

Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, slovar.

DRUGI PREDMET POKLICNE MATURE

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, žepno računalo.

NASLOV ZA VPRAŠANJA

Z vprašanji se obrnite na tajnico poklicne mature Marijo Ban, univ. dipl. inž. agr. Govorilne ure:  vsak  četrtek  od 9.30 do 10.00 v 104; telefon: 02 787 713;  e-mail:   E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript