Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Dijaki arrow Poklicna matura
Poklicna matura 2018/19 Natisni E-pošta


Poklicna matura, ustni del, spomladanski rok, junij 2019


Obvestilo - seznanitev kandidatov o uspehu na poklicni maturiKoledar poklicne mature (RIC, Državni izpitni center)

 

Poklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

 • je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo,
 • daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Predmeti skupnega dela poklicne mature (obvezni za vse kandidate) so:

 • slovenščina,
 • temeljni strokovno-teoretični predmet  (kmetijstvo, okoljevarstvo, hortikultura).

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so:

 • matematika ali tuji jezik,
 • četrti predmet (izdelek oz. storitev in zagovor).
 

 Šolska maturitetna komisija za šol. leto 2018/2019

V skladu z 11. členom Pravilnika o poklicni maturi je ravnatelj, Marjan Horvat, dne 5. 9. 2018, imenoval ŠMK za poklicno maturo v sestavi:

Predsednik

Marjan Horvat

Namestnica predsednika

Mag. Gabrijela Plateis

Tajnica

Marija Ban

Članici

Jerica Korpar, Andreja Mlakar

Mandat ŠMK traja  od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2019.

Pogoji za opravljanje poklicne mature

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

 • uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
 • uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
 • zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
 • opravil mojstrski izpit.

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravil zaključni letnik.

ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2018 – OPRAVLJA SE FEBRUARJA 2019

3. december 2018 – zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

22. januar 2019 –zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

28. januar 2019 – zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

PISNI IZPITI

 1. februar 2019 - slovenščina

4. februar 2019 – drugi predmet na poklicni maturi

       5. februar 2019 -  matematika, angleščina, nemščina

USTNI IZPITI in 4. PREDMET ( izdelek oz. storitev in zagovor)

Od 6. februarja  do 15. februarja 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi – 4. marec 2019

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli – 7. marec 2019

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2019

15. 11. 2018

Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi

30. 3. 2019

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

19. 5. 2019

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

25. 5. 2019

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

PISNI IZPITI

29. 5. 2019

slovenščina

1. 6. 2019

angleščina

6. 6. 2019

nemščina

8. 6. 2019

matematika

11. 6. 2019

kmetijstvo, okoljevarstvo, hortikultura

 

 

USTNI IZPITI in 4. PREDMET (izdelek oz. storitev in zagovor)

13. – 22. 6. 2019

OPOMBA: V skladu z okvirnim  koledarjem, lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. 6. in 8. 6. 2019.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi - 5. julij 2019

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli – 8. julij  2019

 JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2019

6. 7. 2019

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. 8. 2019

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. 8. 2019

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

PISNI IZPITI

24. 8. 2019

slovenščina

26. 8. 2019

matematika

28. 8. 2019

angleščina, nemščina

30. 8. 2019

kmetijstvo, okoljevarstvo, hortikultura

 

 

USTNI IZPITI in 4. PREDMET (izdelek oz. storitev in zagovor)

24. 8. – 4. 9. 2019

 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi - 9. september 2019

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli – 12. september 2019

 Splošni uspeh pri poklicni maturi


Kandidat opravi poklicno maturo, če pri vseh maturitetnih izpitih doseže pozitivno oceno.

Splošni uspeh je izražen v točkah in predstavlja seštevek doseženih ocen pri posameznih predmetih. Pri prvem predmetu poklicne mature lahko kandidat doseže pozitivne ocene 2–8, pri ostalih predmetih pa 2–5, kar pomeni, da je najvišji možni uspeh 23 točk (1 x 8 + 3 x 5 točk).

Kandidat opravi poklicno maturo z izjemnim uspehom, če doseže ali preseže število točk, ki jih za posamezno leto določi Državna komisija za poklicno maturo. Doslej so morali t.i. »zlati maturanti« za spričevalo s pohvalo doseči vsaj 22 točk.

 

Načelo pogojno pozitivne ocene


Za opravljeno poklicno maturo mora kandidat pri vseh predmetih doseči vsaj oceno zadostno (2). Ne glede na to pa je kandidat pri predmetu, pri katerem je dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za zadostno oceno, pri tem predmetu ocenjen z oceno zadostno (2), če je pri vseh ostalih predmetih dosegel najmanj oceno dobro (3).

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI PRI PISNIH IZPITIH

V izpitni prostor ni dovoljeno vnašati mobilnih telefonov in ročnih ur.

SLOVENŠČINA

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik.

MATEMATIKA

Dovoljeni pripomočki pri pisnem izpitu so: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir.

Izpitna pola vsebuje tudi formule, s katerimi si kandidat lahko pomaga pri reševanju nalog. Pri konstrukcijskih  nalogah je treba uporabljati geometrijsko orodje. Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vmesnimi računi in sklepi.

TUJI JEZIK. ANGLEŠČINA OZ. NEMŠČINA

Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, slovar.

DRUGI PREDMET POKLICNE MATURE

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, žepno računalo.

 

 

NASLOV ZA VPRAŠANJA

Z vprašanji se obrnite na tajnico poklicne mature Marijo Ban, univ. dipl. inž. agr. Govorilne ure:  vsak  četrtek  od 9.30 do 10.00 v 232; telefon: 02 787 713;  e-mail: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript