Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Izobraževalni programi arrow Okoljevarstveni tehnik SSI
Okoljevarstveni tehnik SSI Natisni E-pošta

Program v iztekanju - program v novem šolskem letu ni razpisan.


Program je namenjen vsem, ki radi eksperimentirate in raziskujete v laboratoriju, naravi, na terenu, ekskurzijah, …

Dijaki v programu okoljevarstveni tehnik pridobijo splošna in strokovna znanja s področja varstva okolja ter se naučijo:

 • odgovorno ravnati s človekovim okoljem in ga ohranjati;
 • nadzorovati kvaliteto prostora in tal, gospodariti z odpadki, skrbeti za pitno, tehnološko in odpadno vodo;
 • nadzorovati okolje v gospodarstvu in skrbeti za čisti zrak.


Možnosti zaposlitve:

 • v proizvodnih procesih gospodarstva;
 • na čistilnih napravah;
 • v vodnogospodarskih objektih;
 • v komunalnih službah;
 • v laboratorijih za merjenje in opazovanje;
 • v podjetjih za predelavo in reciklažo odpadkov;
 • na ekoloških inštitutih;
 • v lokalnih skupnostih (občinah).


Možnosti nadaljevanja izobraževanja:

 • višja šola
 • visoka strokovna šola
 • univerzitetni študij (s 5. predmetom na poklicni maturi)


 • o3
    p1010818
    o4
   
                   img_9563 img_7570

 

 

 

   

 

SHEMA PREDMETNIKA: okoljevarstveni tehnik (SSI)

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Zgodovina

Biologija

Tuji jezik

Geografija

Kemija

Matematika

Sociologija

Športna vzgoja

Umetnost

Fizika

 

Obvezni strokovni moduli

Varstvo okolja

Materiali in okolje

Organizacija dela in poslovanja

Tehnično risanje in uporaba računalnika

Okoljevarstvene tehnologije

Okoljevarstvena zakonodaja

Obvezni izbirni strokovni moduli (dijak izbere tri module)

Gospodarjenje z odpadki

 

Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal

Varstvo okolja v gospodarstvu

 

Moduli odprtega kurikula:

varstvo naravnih vrednot, ekološke analize in monitoring, podjetništvo in trženje, uporabna matematika, gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo

Praktično izobraževanje v šoli (praktični pouk)

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (praktično usposabljanje z delom)

Interesne dejavnosti