Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Izobraževalni programi arrow Pomočnik v biotehniki in oskrbi NPI
Pomočnik v biotehniki in oskrbi Natisni E-pošta
Je nižje poklicni program za področje gospodinjstva, živilstva in kmetijstva. Namenjen je vsem, ki jih zanima kuhanje in strežba, vzdrževanje in urejanje doma, živilstvo in prehrana, rastlinska pridelava, reja živali in kmetijska mehanizacija.

Poudarek je na praktičnem izobraževanju, ki ga opravljajo v specializiranih učilnicah, učni kuhinji in na šolskem posestvu ter pri tem dopolnjujejo strokovna znanja z različnih področij.

V program se lahko vpišejo vsi, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in imajo kočan vsaj sedmi razred devetletke ali pa so končali osnovno šolo s prilagojenim programom.

Izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitom, ki obsega:


  • izdelek ali storitev z zagovorom, v katerem dokažejo poznavanje splošnega, strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja.

Po uspešno končanem nižjem poklicnem programu se lahko vključijo v kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja ali se zaposlijo kot pomočniki/pomočnice v biotehniki, v živilstvu, v prehrambenih obratih ali tekstilni dejavnosti.

 

pomocnik
   img_0913.jpg
 img_2645.jpgSHEMA PREDMETNIKA: pomočnik v biotehniki in oskrbi

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Družboslovje in naravoslovje

Matematika

Športna vzgoja

Obvezni strokovni modul:

Komunikacija na delovnem mestu

Strokovni moduli: (dijak izbere 5 strokovnih modulov).

Mehanizacija v biotehniki

Čiščenje in urejanje prostorov

Kuhanje in strežba

Temelji živilstva in prehrane

Priprava živil rastlinskega izvora

Osnove rastlinske pridelave

Temelji pridelave zelenjave

Oblikovanje enostavnih tekstilij

Pomoč pri pripravi hitre hrane

Pomoč v sadjarstvu in zelenjadarstvu

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

Oskrba živali

Odprti kurikul:

Kuhanje in strežba, priprava jedi in strežba, osnove angleščine in drugi.

Praktični pouk v šoli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih.