Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Izobraževalni programi arrow Cvetličar SPI
Cvetličar SPI Natisni E-pošta

V programu cvetličar dijaki pridobijo veliko strokovnega znanja, pri strokovnih modulih pa se naučijo:

 • sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje pri delu;
 • sposobnosti za izdelovanje cvetlične vezave in dekoracije;
 • uporabljati različne vrste rezanega cvetja, zelenja in lončnic pri izdelavi cvetličnih vezav in dekoracij;
 • pravilnega skladiščenja in vzdrževanja rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala;
 • oskrbovati in vzdrževati različne cvetlične vezave in dekoracije v prostoru;
 • skicirati in izdelati posamezne cvetlične vezave in dekoracije v različnih stilih oblikovanja;
 • zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev.

Izobraževanje traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnosti zaposlitve:

 • v cvetličarnah in darilnih butikih,
 • v arboretumih,
 • v vrtnih centrih,
 • v turističnih ustanovah, s
 • amozaposlitev - lastna cvetličarna.

Nadaljnja pot izobraževanja

Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom se lahko dijak vpiše v dvoletno poklicno tehniško izobraževanje (PTI 3 + 2) v program hortikulturni tehnik in kmetijsko podjetniški tehnik.

 

dsc05185
img_4781
dscn2711 dsc06080

 

SHEMA PREDMETNIKA: cvetličar SPI

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Umetnost

Športna vzgoja

Matematika

Naravoslovje

 

Tuji jezik

Družboslovje

 

Strokovni moduli - obvezni

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

Priprava in izdelava aranžerskega materiala

Varovanje okoljaz osnovami trajnostnega razvoja

Osnove hortikulture

Osnove podjetništva in prodaje

Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij

Strokovni moduli - izbirni

Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov

Moduli odprtega kurikula: pridelava okrasnih rastlin, urejanje zelenih površin, poročna floristika, žalna floristika, …

Praktično izobraževanje v šoli (praktični pouk)

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (praktično usposabljanje z delom)

Interesne dejavnosti