Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Predstavitev arrow Zgodovina šole
Zgodovina šole Natisni E-pošta

Septembra leta 1953 je bila ustanovljena Kmetijsko-gospodarska šola Turnišče. Ta je svoje delo začela v stari grajski stavbi, ki so jo z manjšimi posegi usposobili za izvajanje pedagoškega procesa. Spodnje prostore so preuredili v učilnice, pisarno in kuhinjo, nadstropje pa so spremenili v spalnice za učence. Praktični pouk so dijaki opravljali v objektih in na posestvu kobilarne Turnišče ter na kmetijskih posestvih.

 turnisce stara.jpg

 

K ustanovitvi šole so pripomogle novonastale zadruge in kmetijski kombinati, saj je primanjkovalo ustrezno usposobljenih delavcev.

Šolo je vodil Ciril Kolarič; nadobudno mladino je takrat poučevalo pet stalnih učiteljev.

Že leta 1954 se je šola preoblikovala v splošno kmetijsko šolo, ki je dijake usposabljala za delo s kmetijskimi stroji, dijakinjam pa ponudila tudi gospodinjska znanja.

 sl18.jpg
 

 

Z leti se je šola širila tako programsko kot tudi kadrovsko, čeprav ji družbeno-ekonomske  razmere niso bile vedno naklonjene. Pridobivala je novo strojno opremo, izvajala kuharske in šiviljske tečaje. Traktorskih tečajev za odrasle so se udeleževali tudi kandidati iz drugih slovenskih regij, celo s Primorske. Z novim predmetnikom, ki so ga uvedli leta 1960, so lahko dijaki nadaljevali izobraževanje na srednji kmetijski šoli.

 f.jpg
 

 

Z manjšimi adaptacijami na starem grajskem poslopju so poskušali ustvariti čim boljše pogoje za nemoteno pedagoško delo. Po desetih letih delovanja je bil zaradi finančnih težav ogrožen obstoj šole in občina je celo predlagala, naj šolo prevzame kmetijski kombinat.  

j.jpg
 

 

 Med leti 1958 in 1978 so šolo vodili naslednji ravnatelji: Martin Gobec (1958-1961), Miloš Jeromelj ( 1961-1968), Egon Zorec (1969-1973), Miran Horvat (1973-1978).

Ena večjih prelomnic v razvoju šole se je zgodila leta 1979, ko je šola zapustila turniško graščino in se preselila v mesto. Tam je skupaj z drugimi ptujskimi srednjimi šolami našla svoj novi dom pod okriljem Šolskega centra Ptuj, kjer domuje še danes.

 turn_stara

Čeprav je bila selitev težka, je vendarle omogočila boljše pogoje za delo in učenje novim generacijam mladih kmetijcev. Šola je pričela izobraževati na poklicni in tehniški stopnji, kar je podvojilo vpis učencev.

Med leti 1978 in 1988 je šola delovala v okviru Srednje kovinarske, metalurške in kmetijske šole Ptuj. Njen ravnatelj je bil Milan Cimerman, pomočnik za kmetijsko usmeritev do leta 1983 Miran Horvat, zatem pa dr. Vladimir Korošec, ki je po reorganizaciji šol postal njen ravnatelj in je šolo vodil do leta 2015.

sorte ps 1 jun.jpg

Ob uvajanju novih programov (kmetovalka gospodinja, kmetijsko podjetniške dejavnosti) je šola pridobila tudi nove prostore za opravljanje praktičnega pouka. Leta 1993 smo svojemu namenu predali mogočno stavbo na Grajenščaku, kjer poteka praktični pouk kuharstva, sadjarstva, vinogradništva in vinarstva.

kuharice
 

V šolskem letu 1998/99 se je šola po 20 letih ponovno vrnila na Turnišče, saj smo pridobili 45 ha kmetijskih površin in gospodarske objekte v Turnišču pri Ptuju. Tam smo spomladi 2013 slovesno odprli nove, sodobno urejene prostore, v katerih so našle svoje mesto cvetličarska delavnica, predelovalnica sadja in zelenjave, predelovalnica mesa, moderna hladilnica in velika dvorana, namenjena izobraževanju odraslih ter drugim prireditvam.  Na turniškem posestvu se poleg poljedelskih površin nahajajo še rastlinjak, konjski hlev in kmečki, francoski ter zeliščni vrt.

 delavnice
 

Leta 2009 smo v celoti obnovili sadovnjak in vinograd na Grajenščaku.  Med vzorno negovanimi nasadi jablan in vinske trte je speljana učna pot, po kateri nas popelje pikapolonica Grajenščica.

 IMG_9593
 

Šola je postopoma širila izobraževalne možnosti  z novimi programi. Tako  smo v  šolskem letu 2002/2003 pridobili  program cvetličar, v šolskem letu  2008/2009  program  okoljevarstveni tehnik in v šolskem letu  2015/2016 še program gastronom–hotelir.

Šola  se je leta 2008 preimenovala v Biotehniško šolo Ptuj, od leta 2015 pa je njen ravnatelj Marjan Horvat.

 plastenjak
 

Prenovljeni šolski programi so prinesli tudi novost v izobraževanju, to je PUD ali praktično usposabljanje z delom,  ki ga lahko dijaki opravijo na šolskem posestvu, na kmetijah, vrtnarijah, v cvetličarnah, v gostinskih obratih ali v različnih organizacijah in si tako pridobijo veliko praktičnih izkušenj za poklicno delo.

 grajenscak
 

Na poti uveljavljanja znanja se povezujemo s kmetijskimi in drugimi strokovnimi ustanovami v regiji, da bi združili materialne in kadrovske potenciale za vsestranski razvoj kmetijstva in drugih dejavnosti na podeželju.

 setev koruze