Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Pregled naprav za nanos FFS
Pregledovanje naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev (FFS) Natisni E-pošta


Kraj in čas testiranja  si poglejte na POVEZAVI>>>


Tudi v letošnjem letu bodo potekala testiranja škropilnih naprav (škropilnice, pršilniki) za vse tiste lastnike naprav, ki so po Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l. RS št. 83/2012) dolžni vsake tri leta opraviti pregled pri pooblaščenem nadzornem organu. Osnovni namen testiranja je ugotoviti stanje in pomanjkljivosti škropilnih naprav ter uporabnikom zagotoviti ustrezno svetovanje za optimalno uporabo.

Na območju Sp. Podravja opravlja preglede ŠC Biotehniška šola Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj. Lastnikom naprav za nanos FFS, ki jim v tem letu sledi pregled, bo Biotehniška šola pisno poslala vabilo z navodilom za pregled in  razporedom testiranja. Za dodatna pojasnila in morebitna vprašanja v zvezi z pregledovanjem škropilnic in pršilnikov se lahko obrnete na tajništvo šole tel. 02 7871730.

Katere naprave je potrebno redno pregledovati?

·         Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov

(Uradni list RS, št. 101/2013)  pravi, da je potrebno redne preglede opraviti na napravah za površinsko nanašanje fitofarmacevtskih sredstev na traktorski ali samohodni motorni pogon in na napravah za prostorsko nanašanje fitofarmacevtskih sredstev na traktorski ali samohodni motorni pogon.

 

  • Poleg že navedenega pa pravilnik določa, da lahko lastnik nove naprave pridobi znak o pregledu brez opravljenega pregleda naprave. V tem primeru je naloga lastnika, da pri nadzornemu organu poda predlog za pridobitev znaka o pregledu pred prvo uporabo naprave, vendar najpozneje v šestih mesecih od nakupa te naprave, če predloži dokazilo o nakupu naprave.

·         Lastnik ali uporabnik naprave mora na redni pregled pripeljati očiščeno napravo s pripadajočo opremo. Rezervoar naprave mora biti napolnjen s čisto vodo približno do 1/3 celotnega volumna rezervoarja, kar omogoča preizkus delovanja naprave in izvajanje meritev. Preglednik naprav lahko zavrne pregled neočiščene naprave.

  • Lastnik naprave mora vsako spremembo podatkov o lastništvu naprave (prodaja, solastništvo) ali o tehničnih lastnostih naprave (uničenje naprave, naprava ni več v uporabi) najpozneje v roku 30 dni od nastanka spremembe pisno sporočiti nadzornemu organu in mu predložiti dokazila o spremembi.

Pravilno vzdrževane in redno pregledane naprave za nanos fitofarmacevtskih sredstev so pogoj za učinkovito zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin in varovanje okolja.


Pripravil: Anton Hanželič, ŠC Biotehniška šola Ptuj

Informacije: 02 787 17 00  ali  02 787 17 30.

Testiranje, vpis v register naprav je potreben tudi za nove naprave. Zato priporočamo kmetovalcem, da to uredijo takoj po nakupu naprave.

Izjava o stanju naprave za nanašenje FFS