Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Promocija arrow Zeleni poklici
Zeleni poklici Natisni E-pošta


OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – poklic prihodnosti


Podeželje je prostor, v katerem potekajo številne aktivnosti človeka, ki so tesno povezane z naravo. Zelena barva, ki prevladuje v naravnem okolju, je sinonim za tako imenovane »zelene poklice«, s katerimi označujemo perspektivne poklice za delo v naravi, na področju sonaravnega in ekološkega kmetovanja, varovanja okolja in naravnih virov, na področju rabe obnovljivih virov energije ter zelenega turizma.

»Zeleni poklici« postajajo poklici naše prihodnosti, saj so vse bolj aktualni tako z vidika ozaveščanja kot tudi s poslovnega vidika. Ti poklici poleg osnovnega motiva varovanja in ohranjanja okolja spodbujajo tudi zavest družbene odgovornosti.

Na Biotehniški šoli Šolskega centra Ptuj že osem let izobražujemo poleg ostalih programov tudi okoljevarstvene tehnike.

Bivšega in sedanje dijake v programu OKOLJEVARSTVENI TEHNIK smo vprašali, kakšne so značilnosti izbranega poklicnega področja in kakšne izkušnje sta pridobila v času izobraževanja.

Sebastjan Emersic

Sebastjan Emeršič: »Po zaključeni maturi v programu okoljevarstveni tehnik na Biotehniški šoli Ptuj nadaljujem študij na VSŠ programu Varstvo okolja in komunala, v katerem nadgrajujem tehniško poklicno znanje z znanjem inženirske stroke o varovanju okolja.

Na Biotehniški šoli Ptuj sem poleg teoretičnih znanj pridobil tudi praktična znanja. V okviru programa Erasmus sem del prakse opravljal v nemškem mestu Freiburg, kjer smo v podjetju Solum na terenu odvzemali vzorce zemlje za ugotavljanje kemijske sestave tal za namene pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj. Podobno prakso sem opravljal tudi v laboratoriju na KGZ Ptuj, kjer smo odvzete vzorce tal analizirali. Rezultati služijo kmetovalcem za izdelavo načrtov gnojenja kmetijskih površin. Izobraževanje in delo na področju varovanja okolja me zelo veseli, saj je usmerjeno v raziskovanje in zmanjševanju človekovih vplivov na okolje.«

Karin Šimenko

Karin Šimenko, dijakinja 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik: »Obiskujem 4. letnik Biotehniške šole Ptuj, program okoljevarstveni tehnik, v katerem pridobivamo veliko znanja o okoljevarstvenih tehnologijah, varovanju okolja, izvajamo številne laboratorijske vaje in spoznavamo zakonodajo okoljevarstva.

Ker me to področje zanima, sem se odločila, da bom PUD (praktično usposabljanje pri delodajalcu) opravljala v laboratoriju, in sicer v podjetju Ikema, d. o. o. v Lovrencu na Dravskem polju. Tam sem se seznanila z merjenjem kakovosti zemlje in odpadnih vod iz različnih podjetij, nekajkrat pa sem sodelovala tudi pri terenskem delu, kjer sem lahko te vzorce tudi vzorčila. Izvajali smo še monitoring delovanja različnih čistilnih naprav, imela pa sem tudi priložnost praktično spoznati različne faze in metode čiščenja vode.

To delo sem opravljala z veseljem, saj spodbujam trajnostni razvoj in se zavedam, da bomo le z odgovornim ravnanjem ohranili okolje, primerno za življenje še naslednjih generacij. Šolanje bom zato nadaljevala na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu, kjer bom podrobneje spoznala predvsem različne materiale in negativne vplive človeka na okolje, kar mi bo pomagalo, da uresničim svojo željo in se kasneje zaposlim v laboratoriju.«

Okoljevarstveni tehniki: Karin, Dominika in Mihael na Eko kvizu

Mihael Korez (na sliki desno), dijak 2. letnika programa okoljevarstveni tehnik: »Skrb za varovanje okolja, tal, zraka in vode postaja s sodobnim načinom življenja vse bolj potrebna. Okoljevarstvo je področje, ki postavlja na prvo mesto ohranjanje narave. Narava mi zelo veliko pomeni, zato si želim na svojem poklicnem področju prispevati k varovanju narave in zdravega življenjskega okolja. Nisem edini, ki se zaveda, da naravo danes žal bolj uničujemo, kot jo varujemo, zato sem se tudi odločil za izobraževanje v tem srednješolskem programu in želim s svojim delom prispevati k izboljšanju stanja na tem področju.

V mesecu februarju smo dijaki Biotehniške šole Ptuj sodelovali na 15. državnem tekmovanju v ekoznanju za srednje šole Ekokviz v Naklem pri Kranju. Udeležili smo se ga trije okoljevarstveni tehniki, prvouvrščeni na šolskem tekmovanju, poleg mene še Dominika Novak (na sliki v sredini) in Karin Šimenko (na sliki levo). Sam sem dosegel 3. mesto v kategoriji srednješolskih strokovnih programov.«

Če povzamemo odgovore dijakov in študenta, se za ta program odločajo tisti, ki jih zanima narava in jim ni vseeno za onesnaževanje zraka, vode in prsti ter zmanjševanje števila organizmov na našem planetu. V času izobraževanja dijaki največ znanja pridobijo na praktičnem usposabljanju v podjetjih, s projektnim delom in z vajami v laboratoriju ter na terenu. Nadzor kvalitete prostora, tal, učinkovito gospodarjenje z odpadki, skrb za pitno vodo in za čisti zrak je samo nekaj najpomembnejših področij okoljevarstva.

Okoljevarstveni tehniki se lahko po končani srednji šoli zaposlijo, večinoma pa nadaljujejo študij na visokih strokovnih in višjih strokovnih šolah s področja okoljevarstva, kmetijstva in naravovarstva v Mariboru, Velenju, Slovenj Gradcu ter Ljubljani.

 

 
p1010818
   
o3

Vzorčenje vode v potoku Studenčnica (park Turnišče)

 

Opravljanje analize vode  pri praktičnem pouku